کتاب عالم خیال | فراموش کردن خداوند | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

31,000 تومان

کتاب عالم خیال (فراموش کردن خداوند)، دومین کتاب در راستای کُتب طلب، عالَم خیال، امید به رحمت حضرت احدیّت، صبر و مقام و منزلت استادِ الهی می‌باشد.

مسألۀ فرق میان خیال و واقع امری است که باید از خدای مهربان‌تر از مادر درخواست کرد تا روشن شود که کدام خیال است و کدام واقع و حقیقت، چون او جلّ‌جلاله بدون در نظر گرفتن مقدمه و شرط و قیدی از بشر می‌خواهد او را بخوانند. پس بعد از اینکه بنای خداوند جلیل بر شناخت خودش است، هرگز شخص طالب را رها نخواهد کرد، لذا باید دائم از او درخواست و طلب کرد چون این نفس سرکش دائم در حال طغیان است و وظیفۀ ماست که از خدا بخواهیم که ما را از خیال نجات دهد.

کتاب عالم خیال
کتاب عالم خیال | فراموش کردن خداوند | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

31,000 تومان