کتاب انوار الهی | آیت‌الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

68,000 تومان

کتاب انوار الهی تألیف فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی با تفسیر و شرح بعضی از آیات قرآن شروع می‌شود. پس از آن شرحی بر بعضی از ادعیه و روایات می‌آید و حکایاتی از علما نیز در کنار آن‌ها خواننده را مجذوب خود می‌کند. در پایان کتاب نیز شرح و توضیح بعضی از ابیات جناب حافظ می‌باشد که ایشان برای طالبین معرفت بیان نموده‌اند.

کتاب انوار الهی
کتاب انوار الهی | آیت‌الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

68,000 تومان