کتاب انوار هدایت | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

80,000 تومان

کتاب انوار هدایت شامل:

  • شرح دعای رجبیّه
  • شرح دعای یا من ارجوه
  • شرح مناجات شعبانیه
  • شرح دعای سحر ماه مبارک رمضان
  • شرح ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان

کتاب انوار هدایت برگرفته از بیانات عارف کامل حضرت آیت الله شیخ حسنعلی نجابت، مشتمل بر چهار بخش می‌باشد. بخش اول شرح و توضیح دعای رجبیّه است. معظم‌له که خود عارفی واصل بوده و خدمت دو ولیّ خدا حضرات آیات سید علی قاضی طباطبایی و شیخ محمد جواد انصاری همدانی رسیده بوده، با بیانی دقیق و عارفانه به شرح دعای رجبیه پرداخته است. بخش دوم این کتاب شامل شرح مناجات شعبانیه است. بخش سوم و چهارم شامل شرح دعای سحر و شرح دعای روزهای ماه مبارک رمضان است که با بیانی شیوا و حکیمانه شرح گردیده‌اند.

کتاب انوار هدایت
کتاب انوار هدایت | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

80,000 تومان