کتاب بصائر جلد ۲ | تفسیر سوره آل عمران و نساء | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

185,000 تومان

کتاب بصائر جلد ۲ تفسیر سوره آل عمران و نساء تألیف فقیه مجاهد حضرت آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد. ایشان تفسیر این سوره را در زمان جنگ تحمیلی، دفاع مقدس «ایران و عراق» بیان داشته و متناسب با وضع زمان بوده، اما حقیقت را کاملاً دنبال می‌کند. حضرت امام امت، آیت الله سید روح الله خمینی قدس سرّه تفسیر سوره حمد را شروع کرده بودند، لذا ایشان از سوره بقره شروع نمودند. این کتاب به همت وصیّ بزرگوار ایشان مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی نجابت اکنون به چاپ رسیده است.

کتاب بصائر جلد ۲ | تفسیر سوره تفسیر سوره آل عمران و نساء
کتاب بصائر جلد ۲ | تفسیر سوره آل عمران و نساء | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

185,000 تومان