کتاب دعا و توسل | آیت الله سید علی محمد دستغیب

100,000 تومان

کتاب دعا و توسل تألیف حضرت آیت‌الله سید علی محمد دستغیب می‌باشد. در این کتاب پیرامون دعا تحقیق و بررسی عالمانه‌ای صورت گرفته است و با استفاده از حکایات و حالات برخی مقرّبین مزیّن گردیده است. شیوۀ نگارش این کتاب هرچند مستدل و پژوهشی است اما شیوائی بیان نگارنده که کاملاً قابل فهم عموم است، جذابیت کتاب را بیشتر کرده است.

کتاب دعا و توسل
کتاب دعا و توسل | آیت الله سید علی محمد دستغیب

100,000 تومان