کتاب امامت | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

71,500 تومان

کتاب «کشفُ المراد فی شرحِ تجرید الاعتقاد» تصنیف سلطان المحققین خواجه نصیرالدین محمد بن الحسن طوسی می‌باشد که در آن اصول اعتقادات شیعه کاملاً علمی و مستدل بیان گردیده‌اند. مطالب ارزشمند و عبارات دقیق آن از دیرباز مورد توجه علما و حکما بوده و برای اثبات عقاید شیعه به آن تمسک می‌جسته‌اند. فقیه مجاهد و حکیم الهی حضرت آیت‌الله شیخ حسنعلی نجابت در کتاب «امامت» مقصد پنجم این کتاب را که شامل ۹ مسأله پیرامون امامت می‌باشد، شرح داده‌اند. 

کتاب امامت
کتاب امامت | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

71,500 تومان