کتاب قیامت و قرآن (تفسیر سوره طور) | شهید دستغیب

25,000 تومان

کتاب قیامت و قرآن تالیف شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، یکی از مجموعه کتب شهید دستغیب می‌باشد. در قسمتی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

خواص دنیوی و اخروی سوره طور : مرویست از پیغمبر صلی الله علیه وآله که هرکس این سوره را بخواند خداوند او را از آتش جهنم نگه دارد و از بهشت بهره‌مند فرماید. منقول است از حضرت باقر و همچنین از حضرت صادق علیهماالسلام که هرکس سوره طور را بخواند، خداوند جمع می‌کند برای او خیر دنیا و آخرت را. حسنه و خیر دنیا عبارت است از عافیت و خیر آخرت، یعنی مغفرت.

از جمله خواص این سوره آن است که اگر کسی زندانی شود و این سوره را مداومت نماید از محبس خلاصی می‌یابد. و همچنین سبب خلاصی از شدائد و آفات مسافرت است. البته خواص ذکر شده ظاهری است، لکن خاصیت اصلی آن شفای قلب است از مرض جهل و غفلت.

3 در انبار

کتاب قیامت و قرآن
کتاب قیامت و قرآن (تفسیر سوره طور) | شهید دستغیب

25,000 تومان