کتاب قیاس مغالطی | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

70,000 تومان

کتاب قیاس مغالطی شرح بخش منطق کتاب منظومه اثر مرحوم حاج ملاهادی سبزواری (بخش های خطبه، قیاس مغالطی و خاتمه) می‌باشد که توسط فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی تالیف گردیده است.

کتاب قیاس مغالطی | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت
کتاب قیاس مغالطی | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

70,000 تومان