کتاب هو الهادی و الکافی

46,000 تومان

کتاب هو الهادی و الکافی اثر حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب، در بیان خواستن از خداوند در راه سیر و سلوک می‌باشد.

این حرف که خودِ خداوند متکفّل سیر و سلوک فرد طالب می‌گردد، صحیح و عینِ واقع است، اما معنایش کنار گذاشتن اسبابی مثل استاد، رفیق خوب، ریاضت‌های شرعی، عبودیت و… نیست. هیچ‌کدام از ما چیزی از خود نداریم؛ اصلِ وجود و هستیِ ما از خدای تعالی است.
طلب خداوند و طلب معرفت، محبّت و عشق او، به معنای کنار گذاشتن اسباب نیست، بلکه به معنای این است که در اسباب، مسبّب‌الاسباب را ببیند و بفهمد خداوند است که اسبابِ شناسایی خود را برای شخص طالب مهیّا کرده و می‌کند.

کتاب هوالهادی والکافی
کتاب هو الهادی و الکافی

46,000 تومان