کتاب معاد | شهید دستغیب

50,000 تومان

«معاد» از ماده «عود» به معنای برگشتن است، چون روح دوباره به بدن برگردانیده می‌شود. «معاد» از اصول دین مقدس اسلام بوده و اعتقاد به آن واجب است؛ که هرکس دوباره پس از مرگ زنده می‌شود و به جزای عقیده و عملش می‌رسد.

یکی از امتیازات کتاب حاضر آن است که «زندگی پس از مرگ» گرچه با روش تحقیقی و علمی بررسی شده، در عین حال از نظر فهم مطالب، بسیار روان و قابل استفاده همگان می‌باشد. علاوه بر اینکه به شبهات و ایرادات مربوط به مساله معاد با بیانی شیوا و مستدل پاسخ داده شده است.

کتاب معاد تالیف شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، یکی از مجموعه کتب شهید دستغیب می‌باشد.

4 در انبار

کتاب معاد شهید دستغیب
کتاب معاد | شهید دستغیب

50,000 تومان