کتاب مطالب حق | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

80,000 تومان

کتاب مطالب حق مجموعه‌ای از کتب فقیه مجاهد و عارف کامل حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد که قبل از این به صورت جداگانه به چاپ رسیده بود. این مجموعه شامل کتاب‌های «توحید ، جهاد ، سه رساله (کلمه عشق، حدیث سرو، ولایت تکوینی و تشریعی)» و کتاب «ولایت شرعیه مطلقه فقیه متعهد مسئول» می‌باشد.

کتاب مطالب حق
کتاب مطالب حق | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

80,000 تومان