کتاب نظرات | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

10,000 تومان

کتاب نظرات ، نظرات فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی پیرامون مدیریت حوزه ، زی طلبگی و تبلیغ طلاب حوزه های علمیه می‌باشد.

کتاب نظرات
کتاب نظرات | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

10,000 تومان