کتاب امید به رحمت حضرت احدیّت | دعوت عجین به امید | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

48,000 تومان

سومین کتاب در راستای کُتب طلب، عالَم خیال، امید به رحمت حضرت احدیّت، صبر و مقام و منزلت استادِ الهی

کتاب امید به رحمت حضرت احدیّت (دعوت عجین به امید) کتابی است که با اشاره به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم‌السلام و تفسیر آن ها، و همچنین بیانات عارف کامل مرحوم آیت الله شیخ حسنعلی نجابت، طالبینِ معرفت و لقاءِ حق تعالی را از ناامیدیِ یأس و سستی به سوی شوق و تلاش و امیدواری به رحمت خداوند رهنمون می‌سازد. بیان مستدل و عالمانه و دور از اطالۀ این کتاب، شوق مطالعۀ آن را در خواننده بیشتر و بیشتر می‌کند.

کتاب امید به رحمت حضرت احدیت
کتاب امید به رحمت حضرت احدیّت | دعوت عجین به امید | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

48,000 تومان