کتاب سالک عادل

40,000 تومان

کتاب سالک عادل حکایت یکی از طالبین معرفت پروردگار است که در راه معرفت حق تعالی استقامت ورزید و به لقاء حق تعالی نائل آمد. مرحوم حاج محمد افراسیابی از رفقای حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت بود و به واسطۀ ایشان خدمت مربّیِ روحانی حضرت آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی رسید. کتاب سالک عادل شرح حال و سلوک معرفتی مومن متقی آقای حاج محمد افراسیابی را در کلام بزرگانی که با ایشان رفاقت و همراهی داشتند ارائه می‌نماید. همچنین سخنان مرحوم حاج محمد افراسیابی راجع به حضرت آیت‌ الله العظمی نجابت و حضرت آیت‌ الله‌ العظمی انصاری (قدّس سرّهما) را نیز نقل می‌کند.

کتاب سالک عادل
کتاب سالک عادل

40,000 تومان