کتاب تفکّر | شهید دستغیب

55,000 تومان

کتاب تفکّر تالیف شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، یکی از مجموعه کتب شهید دستغیب می‌باشد. در قسمتی از پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم:

ارزش انسان به اعتبار اندیشه اش در امور معنوی است. به وسیلۀ فکر، از کوچکی و حد حیوانی بیرون آمده و به درجۀ والای انسانیت میرسد.ترقّی معنوی به برکت تفکّر در امور باقی است.

ای برادر تو همان اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای

در قسمتی از فهرست این کتاب می‌بینیم:

  • تحلیه به فکر و ذکر
  • راه اندیشه و خداشناسی
  • از احاطه نفس به احاطه خدا پی ببرد
  • اوّل الدین معرفته
  • حلم خدا و کفر و جهل بشر
  • قوۀ عقل برای تعقل و اندیشه
  • و…

5 در انبار

کتاب تفکّر
کتاب تفکّر | شهید دستغیب

55,000 تومان