کتاب تفسیر هادی جلد ۱ | سوره حمد و بقره

75,000 تومان

کتاب تفسیر هادی جلد اول شامل تفسیر سوره حمد و بقره که توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب حسینی شیرازی به رشتۀ تحریر درآمده است. این کتاب به همراه بیانات عارف کامل حضرت آیت الله شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد.

کتاب تفسیر سوره حمد و بقره
کتاب تفسیر هادی جلد ۱ | سوره حمد و بقره

75,000 تومان