کتاب تفسیر هادی جلد ۲ | سوره آل عمران

57,500 تومان

کتاب تفسیر هادی جلد دوم شامل تفسیر سوره آل عمران که توسط حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب حسینی شیرازی به رشتۀ تحریر درآمده است. این کتاب به همراه بیانات عارف کامل حضرت آیت الله شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد.

کتاب تفسیر سوره آل عمران
کتاب تفسیر هادی جلد ۲ | سوره آل عمران

57,500 تومان