کتاب تسلیم حق

50,000 تومان

کتاب تسلیم حق بیان گوشه‌ای از خصوصیات و حالات برخی از شاگردان مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد که همگی از طالبین صادق و مخلصین در سلوک الی الله بودند. بیان حالات و مقامات سالکین الی الله و رهپویان طریق معرفت باعث نزول رحمت الهی گشته و شوقی در دل گوینده و شنونده ایجاد می‌کند.

جان پرور است قصۀ ارباب معرفت

رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو

کتاب تسلیم حق
کتاب تسلیم حق

50,000 تومان