کتاب شرح زیارت امین الله | آیت الله سید علی محمد دستغیب

63,000 تومان

کتاب شرح زیارت امین الله برگرفته از بیانات حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب در جمع طلّاب علوم دینی می‌باشد که توسط جمعی از دوستان ایشان جمع‌آوری و تنظیم شده و سپس به نظر شریف ایشان رسیده است. این کتاب که شرح و توضیحی مختصر بر زیارت امین الله است سعی دارد با بیانی ساده، کیفیت زیارت و مواجهۀ دوستان اهل‌بیت با مقام والای آن بزرگان و اُمنای الهی را بیان کند.

کتاب شرح زیارت امین الله
کتاب شرح زیارت امین الله | آیت الله سید علی محمد دستغیب

63,000 تومان