کتاب عشق و شهادت | گفتارهایی از شهید حبیب روزی‌طلب

100,000 تومان

پیش از این کتاب، در کتاب قلب های آرام ۲، مجموعه ای از خاطرات استاد شهید حبیب روزی‌طلب را جمع آوری کرده بودیم، با اینکه آن اثر برای شناخت شخصیت شهید حبیب لازم بود اما کافی نبود. خاطرات راویان نمودهای بیرونی شخصیت یک فرد را نشان می‌دهد و کمتر می‌تواند زوایای درونی‌اش را به نمایش بگذارد، هرچند رفتار هر شخص آینۀ شخصیت درونی‌اش نیز می‌باشد. 

خاطرات و دست‌نوشته‌های یک شخص، بیش از هر راوی می‌تواند زوایای پنهان شخصیت وجودی یک شخص را به نمایش بگذارد. هر آنچه در کتاب عشق و شهادت به نمایش گذاشته شده است، تراوش های درونی شهید حبیب روزی‌طلب است که یا با کلمات روی کاغذ نقش بسته و یا در کلام ملکوتی‌اش در درس هایش بیان گشته است.

ای شهید

تو در اول، سر و جان باختی اندر ره عشق

تا بدانند خلایق که فنا شرط بقاست

7 عدد در انبار

کتاب عشق و شهادت حبیب روزی‌طلب
کتاب عشق و شهادت | گفتارهایی از شهید حبیب روزی‌طلب

100,000 تومان