کتاب کوی طریقت | دکتر سعید رحیمیان

75,000 تومان

کتاب کوی طریقت تالیف حجت الاسلام و المسلمین دکتر سعید رحیمیان حاوی تصحیح هفده رساله از عرفای مشهوری همچون شیخ نجم‌الدین کبری، سعدالدین حمویه، میرسید علی همدانی، قاضی محمد دهدار شیرازی و ملا عبدالرحمان جامی است که اکثر آنها برای نخستین بار به زیور طبع آراسته می‌شود. از بین رساله‌ها برخی متمحض در عرفان نظری است؛ مانند رساله لطائف توحیدیه و رساله وجودیه و صدایف اللطایف. برخی به مباحث عرفان عملی اختصاص دارد؛ مانند رساله در شرایط ذکر و نیز ده قاعده یا ده فائده و راه رهروان یا منهاج السالکین والوصول الی الله. برخی نیز حاوی هر دو بعد می‌باشد؛ مانند مرادات دیوان حافظ، جان مثنوی، وجود العاشقین و رساله تجلیات. می‌توان گفت در ضمن این رسائل بسیاری از مفردات و اصطلاحات اهل معرفت تبیین شده است.

کتاب کوی طریقت
کتاب کوی طریقت | دکتر سعید رحیمیان

75,000 تومان