کتاب تفسیر هادی جلد ۴ | سوره مائده

57,500 تومان

کتاب تفسیر هادی جلد چهارم شامل تفسیر سوره مائده تألیف فقیه عالیقدر حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب می‌باشد. در قسمت هایی از این کتاب شریف به مناسبت، بیانات عارف کامل حضرت آیت الله العظمی شیخ حسنعلی نجابت نیز آورده شده است.

تفسیر سوره مائده
کتاب تفسیر هادی جلد ۴ | سوره مائده

57,500 تومان