کتاب نبوّت | شهید دستغیب

43,000 تومان

کتاب نبوّت تالیف شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، یکی از مجموعه کتب شهید دستغیب می‌باشد. در قسمتی از ابتدای این کتاب می‌خوانیم:

کسانی که منکر پیغمبری پیغمبران الهی هستند، خدا را به حکمت نشناخته‌اند و در حقیقت، انکار پیغمبران به انکار خداوند برگشت دارد. کسی که خدا را شناخت و دانست که همه کارهایش از روی مصلحت و حکمت است، یقین می‌کند خداوندی که عادل است، مقتضای عدلش این است که انسان را سرگردان نگذارد بلکه راهنمایان و راه‌یافتگانی را به سوی بشر بفرستد که انسان را به آنچه برایش آفریده شده یعنی یکتاشناسی، یکتاپرستی، اخلاق فاضله و اعمال صالحه بخوانند و از کفر، شرک، اخلاق ناپسند و کارهای ناشایست باز دارند. اگر پیغمبران برای آگاهی بشر از بهشت و جهنم نیایند، ظلم و خلاف حکمت است.

5 در انبار

کتاب نبوّت
کتاب نبوّت | شهید دستغیب

43,000 تومان