کتاب تفسیر هادی جلد ۵ | سوره انعام

97,750 تومان

کتاب تفسیر هادی جلد ۵ شامل تفسیر سوره انعام تألیف فقیه عالیقدر حضرت آیت الله سید علی محمد دستغیب می‌باشد. در قسمت هایی از این کتاب شریف به مناسبت، بیانات عارف کامل حضرت آیت الله العظمی شیخ حسنعلی نجابت نیز آورده شده است.

تفسر سوره انعام
کتاب تفسیر هادی جلد ۵ | سوره انعام

97,750 تومان