کتاب داستان های شگفت | شهید دستغیب

58,000 تومان

کتاب داستان های شگفت تالیف شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، یکی از مجموعه کتب شهید دستغیب می‌باشد. در قسمتی از مقدمۀ مؤلف می‌خوانیم:

این ضعیف در مدت عمر خود، داستان هایی از بندگان صالحین و صاحبان تقوا و یقین دیده و شنیده‌ام که هریک از آن ها شاهد صدقی است بر الطاف الهیّه، از بروز کرامات و استجابت دعوات و نیل به درجات و سعادات و دیدن آثار توسل به قرآن مجید و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین

چون هریک از این داستان ها موجب تقویت ایمان به غیب و رغبت قلوب به عالم اعلی و توجه به حضرت آفریدگار است، آن ها را ثبت کردم تا فرزندانم و سایر خوانندگان بهره‌مند شوند و خصوصاً در شداید و مشکلات دچار یأس نشوند و دل به پروردگار قوی دارند و بدانند که دعا و توسل را آثاری است حتمی؛ چنانچه سعی در تحصیل مراتب تقوا و یقین را مقامات و درجاتی است که از حد ادراک بشر افزون است.

شاید پس از من عزیزی از مطالعۀ این داستان های شگفت با پروردگار خود آشنا شود و او را یاد کند و حال خوشی نصیبش گردد، خداوند هم به فضل و رحمتش این رو سیاه را یاد فرماید.

7 در انبار

کتاب داستان های شگفت
کتاب داستان های شگفت | شهید دستغیب

58,000 تومان