کتاب شرافت علم | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

28,000 تومان

کتاب شرافت علم متن سخنرانی حضرت آیت الله مرحوم حاج شیخ محمد تقی نجابت در بیست و پنجمین سالگرد رحلت پدر بزرگوار ایشان، مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی نجابت می‌باشد. در این کتاب مباحث مربوط به علم، عالِم و شرافت علم بیان گردیده است؛ همچنین ابعاد شخصیت علمی و عرفانی و شیوۀ سلوکی و معرفتی مرحوم آیت الله نجابت نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب شرافت علم
کتاب شرافت علم | آیت الله شیخ محمد تقی نجابت

28,000 تومان