کتاب کلمات قصار بابا طاهر مبحث علم | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

80,000 تومان

کلمات قصار شیخ ربّانی و عارف صمدانی “باباطاهر همدانی” از مضامین عالی و عبارات نورانی است که در عرفان نظری نگاشته شده و البته فهم عبارات دقیق و اشارات عمیق آن از عهدۀ هرکسی بر نمی‌آید. حضرت آیت الله العظمی شیخ حسنعلی نجابت فقیهی جامع بوده و در علوم مختلف معقول و منقول سرآمد زمان خویش بودند. این عارف کامل از محضر عرفانی دو ولیّ اعظم خداوند یعنی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی و آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی نیز بهره‌های فراوانی برده بودند. بیانات حکیمانۀ ایشان در شرح کلمات قصار باباطاهر باعث شده تا شرحی منحصر به فرد از ایشان به یادگار بماند و تشنگان حقیقت و سالکان طریق معرفت به راحتی از آن بهره‌مند شوند.

کتاب کلمات قصار بابا طاهر مبحث علم
کتاب کلمات قصار بابا طاهر مبحث علم | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

80,000 تومان