کتاب شرح کشف المراد جلد ۳ | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

186,000 تومان

کتاب شرح کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد تصنیف سلطان المحققین خواجه نصیر الدین طوسی و شرح عالم ربانی جناب علّامه حلّی است که فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی در جلساتی شرحی بر این کتاب ارزشمند گفته‌اند و به همت وصیّ بزرگوار ایشان مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی نجابت اکنون به چاپ رسیده است. این دوره در ۳ جلد می‌باشد.

کتاب شرح کشف المراد
کتاب شرح کشف المراد جلد ۳ | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

186,000 تومان