کتاب شهدالله | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

35,000 تومان

کتاب شهدالله (شَهِدَالله) تفسیر آیۀ ۱۸ سورۀ آل عمران و آیۀ ۲۵۵ سورۀ بقره (آیت‌الکرسی) است. بیانات حکیمانه و توحیدی عارف واصل آیت‌الله شیخ حسنعلی نجابت در شرح و تفسیر آیۀ شَهِدَالله و آیت‌الکرسی، نغز، بی‌بدیل و با براهین قاطع و عالمانه است. ایشان با استفاده از آیات و روایات، با بیانی شیوا همراه با بهره‌های معنوی و روحانی به تفسیر آیات مذکور می‌پردازند.

کتاب شهد الله
کتاب شهدالله | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت شیرازی

35,000 تومان