کتاب شرح الأسماء الحسنی جلد ۲ | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

155,000 تومان

کتاب شرح الأسماء الحسنی جلد ۲ شرح فرازهای دعای جوشن کبیر، تألیف فیلسوف شهیر و عالم ربّانی حاج ملّا هادی سبزواری می‌باشد. فقیه مجاهد حضرت آیت‌الله حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی در جلساتی شرحی بر این کتاب ارزشمند گفته‌اند که به همت وصیّ بزرگوار ایشان مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی نجابت اکنون به چاپ رسیده است. این دوره در ۵ جلد می‌باشد.

کتاب شرح الأسماء الحسنی جلد ۱
کتاب شرح الأسماء الحسنی جلد ۲ | آیت الله شیخ حسنعلی نجابت

155,000 تومان